Spoločnosť MP MONTECH s. r. o., IČO: 53228618, prevádzkovateľ e-shopu a webovej stránky www.mp-montech.sk je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci MP-MONTECH e-shopu.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb nášho e-shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve e-shopu
Pri návšteve e-shopu a webovej stránky www.mp-montech.sk zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom alebo za účelom plnenia zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku.

a, IP adresa
IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je za týmto účelom IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované.

b, Cookies
Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe na naše marketingové účely je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke  www.mp-montech.sk.

Okrem toho používame aj funkčné a analytické cookies (tzv. performance and analytical cookies), ktoré spracúvame s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho komfortu pri používaní našej stránky, zlepšenia nákupného zážitku a vytvárania analýz a diagnostík o používaní e-shopu za účelom jeho ďalšieho rozvoja. Používanie týchto cookies si nevyžaduje váš súhlas. Tieto cookies spracúvame na právnom základe sledovania nášho oprávneného záujmu.

Okrem toho používame aj tzv. trackingové cookies (tzv. persistant cookies), na ktorých použitie je súhlas potrebný a pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka a prispôsobiť pre vás obsah našej stránky www.mp-montech.sk Tento súhlas môžete vyjadriť zakliknutím tlačidla „Súhlasím“ na našej informačnej cookies lište.

Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

c)   Google Inc.

Pokiaľ nám pri načítaní našej internetovej stránky prostredníctvom odkazu na cookies udelíte súhlas s používaním cielených cookies (tzv. Targeting – Cookies), použijeme „Google Conversion Tracking“ (sledovanie konverzií). Ide o analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Keď užívateľ klikne na inzerát, ktorý umiestnil Google, Google vloží do vášho zariadenia tzv. konverzné cookies („Conversion cookie“). Tieto cookies však neslúžia na osobnú identifikáciu uživateľa. Ak nám ešte neuplynula platnosť cookie pri návšteve určitých stránok, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na našu stránku.

Každému zákazníkovi služby Google Ads je priradený iný súbor cookie. Z uvedeného dôvodu neexistuje žiadna možnosť, aby cez súbory cookies mohli byť sledovaní zákazníci služby Google Ads.

Informácie získané prostredníctvom konverzných súborov cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre  zákazníkov služby Google Ads, ktorí si zvolili službu Conversion Tracking. Ako zákazníci služby Google Ads sme následne informovaní o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku s aktivovanou službou Conversion Tracking. Nedostávame však žiadne informácie, pomocou ktorých by sa dali užívatelia osobne identifikovať.

II. Získavanie, spracúvanie a použitie osobných údajov

a, Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je spoločnosť MP MONTECH s. r. o. – www.mp-montech.sk.

b, Osobné údaje
Pre účely spracovania vašej objednávky na stránke potrebujeme predovšetkým vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email. V prípade, ak ste si u nás založili aj zákaznícke konto, môžeme spracúvať aj iné údaje, ktoré sú vami dobrovoľne zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

c, Zákaznícke konto – Môj účet
Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta stránky www.mp-montech.sk.

Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky ako hosť.
Vezmite prosím na vedomie, že založenie zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania e-shopu – nákupy  v e-shope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť, a teda aj bez potreby registrácie zákazníckeho konta.

d, Účel použitia
Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:
– účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, a to k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom  e-shopu na základe Vašej objednávky medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.mp-montech.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,

– marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.mp-montech.sk založili  zákaznícke konto, a to na právnom základe Vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta v sekcii Môj účet.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), email, telefónne číslo, a vaše platobné údaje.

Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu.

V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

e, Newsletter
Momentálne túto možnosť nevyužívame

f, Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku www.mp-montech.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).
IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.

III. Bezpečný prenos údajov
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Prístup k vášmu zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Spoločnosť KM partners, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

IV. Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Môj účet“ a odhlásiť sa z odberu newslettera prostredníctvom linku pre odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu), ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné (napríklad osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy spracúvame počas doby stanovenej v právnych predpisoch v oblasti daní a účtovníctva, a ak nie je v osobitných právnych predpisoch stanovená žiadna lehota uchovávania zmluvnej dokumentácie, tak počas plynutia zákonných premlčacích lehôt) alebo ak na ukladanie údajov neexistuje akýkoľvek zákonný dôvod.

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia  Európskej komisie o  primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk v súlade s kapitolou V GDPR.

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť emailom na info@mp-montech.sk alebo poštou na sídle spoločnosti MP MONTECH s. r. o., Sídlisko 147/28, 02744 Tvrdošín alebo telefonicky na čísle: +421 950 399 479. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci e-shopu www.mp-montech.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.